18/11/2020

Empreses d’Osona promouen la innovació, amb emprenedoria interna

“A Osona hi ha molt potencial i tot just hem posat la llavor. Amb la Covid s’ha d’apostar per la innovació més que mai i la intraemprenedoria és una forma molt potent de fer-ho”

La Covid-19 ha posat sobre la taula de moltes empreses la innovació com a assignatura pendent. En moltes ocasions, les empreses realitzen innovacions de millora continuada des dels departaments d’innovació i màrqueting, però és difícil que destinin temps del dia a dia a pensar en com innovar de manera disruptiva i identificar noves oportunitats.
Per facilitar a les empreses d’Osona que explorin nous horitzons del seu projecte, Creacció va iniciar fa uns mesos un programa d’acompanyament per implantar la intraemprenedoria. És a dir, fer partícip a tot l’equip de l’empresa en la cerca d’oportunitats.

Llegeix més