20/10/2020

La reemprenedoria obre noves oportunitats de negoci

Sovint s’associa l’emprenedoria a iniciar un projecte nou des de zero, amb totes les dificultats i temps que això implica a nivell de paperassa, tramitacions i inversions.

Per això, es va posar en marxa el programa Reempresa, com un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial en el qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa ja existent per fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de creació.

Inversors, persones que volen dirigir empreses i persones decidides a apostar per l’autoocupació troben noves oportunitats en negocis ja existents. Les dades són clares: prop d’un 88% de les empreses del Reempresa tiren endavant, respecte als nous projectes que tenen un índex de supervivència del 53%.

Les avantatges són clares per als reemprenedors que agafen els negocis: ja tenen una estructura jurídica establerta, el negoci ja té una imatge de marca i una cartera de clients i també un coneixement adquirit.

Les situacions que porten a reemprendre són molt diferents tant pels cedents del negoci existent, com pels emprenedors que en prenen el timó.