07/10/2020

L’impacte de la pandèmia per COVID19 a Osona

L’impacte de la pandèmia per Covid-19 a Osona ha generat fins al moment una major incidència en la mortalitat que la mitjana de Catalunya, però una menor incidència en el mercat laboral.

L’observatori socioeconòmic està seguint les dades de salut i de mercat de treball que es poden visualitzar en les següents infografies.

Veure l’informe de l’impacte de la COVID19 a Osona