25/11/2021

Vic acull la jornada “Més enllà de la metròpoli. Comarques centrals i desenvolupament territorial”

Aquest dimarts 16 de novembre, el Casino de Vic va acollir la jornada “Més enllà de la metròpoli. Comarques Centrals i desenvolupament territorial”, en el marc del procés participatiu “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030.

La jornada es va estructurar en tres taules de debat amb l’objectiu de recollir diverses mirades sobre la connectivitat del territori metropolità amb el seu entorn immediat per incorporar-les al procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”.

Algunes de les conclusions de la jornada van ser: la valoració en positiu que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), inclogui espais de debat fora de l’àrea metropolitana;  evidenciar que encara hi ha cert biaix en la visió del territori des dels entorns metropolitans; i constatar que cal consolidar els espais de diàleg entre el món rural i el món urbà quan es prenen decisions o s’elaboren normatives.

Llegeix més