16/09/2021

Entrevista a Jordi Parramon, president de Medical Devices at Verlly Life Sciences

“Que empreses com Google es posin al sector mèdic accelera la innovació”

Llegeix l’entrevista